Copyright © 2017 kajukauliniem.lv visas tiesības aizsargātas.

Distances līgums

Šie noteikumi (turpmāk tekstā - Līgums) ir Distances līgums, kura saturu nosaka Patērētāju tiesību aizsardzības likums un Ministru kabineta 2002. gada 28.maija noteikumi Nr.207 "Noteikumi par distances līgumu", kas tiek noslēgts latviešu valodā starp SIA Buduars.lv (turpmāk tekstā - Pārdevēju) un pircēju (turpmāk tekstā - Pircēju), kas veic pirkumu www.kajukauliniem.lv interneta veikalā.

Interneta veikalu www.kajukauliniem.lv uztur un administrē SIA Buduars.lv, Reģ.Nr.43603056815, juridiskā adrese Vidus iela 18-1, Jelgava, LV-3001, e-pasts: aija@buduars.lv (turpmāk tekstā Buduars.lv)

Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:
Pircējs
Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.kajukauliniem.lv interneta veikalā.
Distances līgums
Līgums starp Pircēju un SIA "Buduars.lv" tiek automātiski noslēgts, tiklīdz Pircējs ir izdarījis pasūtījumu.
Veicot pasūtījumu www.kajukauliniem.lv  interneta veikalā, pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar "Distances līgumu" (turpmāk tekstā - Līgums) un pilnībā piekrīt šī Līguma nosacījumiem.  Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus.

1. PRECES PASŪTĪŠANA.
1.1. Par preces iegādi ir jānorēķinās ar priekšapmaksu.
Veicot maksājumu pamatojoties uz saņemto rēķinu, obligāti jānorāda rēķina numurs.
1.2. Pircējs, veicot pasūtījumu interneta veikalā www.kajukauliniem.lv  var norēķināties divejādi - veicot apmaksu caur savu Paypal kontu, izmantojot Paypal sistēmu apmaksu veikt ar kredītkarti vai  arī, saņemot pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi un tuvāko stundu laikā saņemot rēķinu apmaksai.
1.3. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis SIA "Buduars.lv" pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, Pircēja pasūtījums NAV reģistrēts un rēķina pieteikums nav saņemts. Šādos gadījumos, lūdzam sazināties ar www.Buduars.lv administrāciju.
1.4. Ja apmaksu veicat pamatojoties uz rēķinu, 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas brīža uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks aizsūtīts priekšapmaksas rēķins.
1.5. Ja 3 darba dienu laikā pasūtījums netiek apmaksāts, tas tiek anulēts.

2. PRECES UN TO CENAS.
Preces cenā nav iekļauti Latvijas pasta izdevumi. Pasta izdevumi  tiek pievienoti rēķinam un tiek aprēķināti, vadoties pēc Latvijas Pasta tarifa iekšzemes sūtījumiem (pakām).

3.PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA.
3.1. SIA Buduars.lv apņemas nosūtīt pasūtījumu 3 dienu laikā pēc Pircēja produkta pasūtījuma apmaksas veikšanas.
Pasta sūtījumi tiek izsūtīti TIKAI Latvijas robežās.
3.2. Preces tiek sūtītas, izmantojot Latvijas pasta pakalpojumus. Kad pasūtījums nonāk Pircēja pasta nodaļā, Pircējs saņems aicinājumu pēc pasūtījuma ierasties pasta iestādē.
3.3. SIA "Buduars.lv" neuzņemas nekādu atbildību par Latvijas Pasta darbības vai bezdarbības rezultātā Pircējam radītiem zaudējumiem.

4.PIRCĒJA TIESĪBAS.
Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces:
4.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža, nosūtot tās uz SIA "Buduars.lv" juridisko adresi: Vidus iela 18-1, Jelgava, LV-3001.
4.2. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus.  Ja patērētājs vēlas atteikties no iegādātās preces, rakstveida atteikumu adresē SIA Buduars.lv. Atteikuma nosūtīšana 14 dienu laikā  izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ pārdevējam.
Lai realizētu atteikuma tiesības, Pircējs nedrīkst sākt preci lietot, jo šajā laikā ir atbildīgs par preces kvalitātes, iepakojuma un drošuma saglabāšanu.
4.3. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošās preces saņemšanas gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA "Buduars.lv".
Prece jāsūta atpakaļ ar Latvijas Pasta starpniecību kā ierakstīta sīkpaka.
Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas SIA "Buduars.lv" uz pirkumā izmantotās Bankas kartes kontu Pircējam atgriezīs pirkuma summu.

5. PIRCĒJA PIENĀKUMI.
5.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un uzņemties atbildību par noteikumu ievērošanu.
5.2. Pircējam ir pienākums, aizpildot rēķina pieteikuma veidlapu apmaksai ar pārskaitījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas.
5.3. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti: SIA "Buduars.lv" neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.

6. SIA "Buduars.lv" TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.
6.1. SIA "Buduars.lv" piedāvā saviem Pircējiem kvalitatīvas  preces. Brāķa gadījumā SIA "Buduars.lv" apņemas ne tikai atmaksāt Pircējam viņa samaksāto naudu, bet arī segt preces atgriešanas izdevumus.
6.2. Ja pasūtījuma izpildes gaitā tiek atklāts, ka Pircējs ir izdarījis pasūtījumu, balstoties uz nepareizu preces informāciju (preces trūkums utt.), SIA "Buduars.lv" atvainojas, bet patur tiesības tādu pasūtījumu neizpildīt, par to informējot pircēju.
Ja pirkuma summa jau ir atskaitīta no Pircēja bankas konta, SIA "Buduars.lv" informē pircēju par pasūtījuma atcelšanu un 5 darba dienu laikā nodrošina naudas atgriešanu pircēja izmantotajā vai norādītajā bankas kontā.
6.3. SIA "Buduars.lv" patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē.
Tagad arī Latvijā!

Ja Jums ir jautājumi, zvaniet darba dienās no plkst. 9:00 - 18:00 uz tel. 29652188